Oferta

Dla Rolnika

Wykorzystanie energii słonecznej w gospodarstwach rolnych zyskuje na popularności nie tylko w Europie, ale i coraz częściej w Polsce. Możliwości i oszczędności, jakie niosą za sobą instalacje fotowoltaiczne coraz częściej przewyższają początkowe koszty, jakie należy włożyć w taką inwestycję. Dzięki dostępnym finansowaniom i dotacjom, podjęcie decyzji o zamontowaniu paneli fotowoltaicznych na terenach gospodarstw spotyka się z coraz lepszym odbiorem otoczenia rolniczego. Dlaczego warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę dla gospodarstw rolnych?
Sprawdź naszą ofertę dla rolników

Wykorzystanie naturalnej energii w gospodarstwach zyskuje na popularności nie tylko w Europie, ale i coraz częściej w Polsce. Możliwości i oszczędności, jakie niesie za sobą montaż paneli zielonej energii coraz częściej przewyższają początkowe koszty, jakie należy włożyć w taką inwestycję. Dzięki dostępnym finansowaniom i dotacjom, podjęcie decyzji o zamontowaniu słonecznych paneli fotowoltaicznych na terenach gospodarstw spotyka się z coraz lepszym odbiorem otoczenia rolniczego. Dlaczego warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę dla gospodarstw rolnych? W Giżycku dbamy o to, by każdy mógł wykorzystać w pełni potencjał instalacji nowych systemów ogrzewania i zyskał coś więcej, niż tylko oszczędność na energii elektrycznej.

Fotowoltaika dla rolnika oznacza niezależność energetyczną od sieci, dając mu pewność ciągłego dostępu do energii i ciepła, a dodatkowo rozwiązanie z wykorzystaniem słońca spełnia wszystkie najwyższe standardy bezpieczeństwa środowiskowego. W nowoczesnym rolnictwie nie ma miejsca na przestarzałe, nieefektywne i drogie rozwiązania. Ocieplenie klimatu oraz rosnące ceny energii z sieci sprawiają, że wielu rolników coraz częściej rozważa przejście na odnawialne źródła energii i stworzenie we własnym gospodarstwie samowystarczalnej elektrowni fotowoltaicznej. Nawet mała instalacja z kilkoma panelami słonecznymi jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną, a w wielu przypadkach generować jej nadwyżkę pozwalającą na dodatkowe ogrzewanie budynków, składowanie zapasu w akumulatorach bądź przekazywanie na preferencyjnych warunkach do elektrowni w ramach umowy prosumenckiej.

Możliwość instalacji fotowoltaiki jest w rolnictwie niezwykle ważna – pokazuje jak ogromnym przywiązaniem i szacunkiem obdarza się w rolnictwie środowisko naturalne i jak korzystne z perspektywy gospodarstw jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Początkowa inwestycja w instalację paneli fotowoltaicznych jest dużym wydatkiem, ale ten zwraca się z nadwyżką, gdy gospodarstwo przechodzi na niemalże całkowicie bezkosztowną energię elektryczną pozyskiwaną z paneli słonecznych. Nieważne czy pozyskany prąd będzie wykorzystywany do zasilania poideł i podajników do pasz czy produkcji – oszczędności zauważalne są tu szybko, a inwestycja zwraca się z nadwyżką. Warto zwrócić uwagę, że zainstalowana fotowoltaika to dla gospodarstwa również okazja do całkowitego uniezależnienia się od sieci energetycznej i możliwych awarii wyłączających z działania całe gospodarstwo rolne. Energia słoneczna nie tylko na bieżąco dostarcza prądu z paneli do wszystkich maszyn i urządzeń pracujących w gospodarstwie, ale w razie potrzeby zadba także o zasilenie agregatów awaryjnych. Nawet duże awarie nie spowodują, że gospodarstwo pozostanie bez prądu. Nie trzeba też obawiać się zimy – geograficzne położenie Polski powoduje, że i w chłodniejsze miesiące roku energia elektryczna ze słońca jest produkowana, a ewentualne braki uzupełnia się nadwyżką oddaną w ciągu roku do sieci energetycznej.

Właściciele ziemscy chcący zainwestować w instalację fotowoltaiczną mogą liczyć zarówno na dofinansowania i dotacje z państwowych programów wsparcia, ale i ulgi w podatku rolnym w wysokości do 25% ulgi inwestycyjnej oraz ulgi w podatku VAT. O dotacje można starać się z PROW oraz programu „Agroenergia”. Wysokość dofinansowania do instalacji paneli zależy od obszaru, w jakim działa gospodarstwo i wynosi zwykle 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 60% dla młodych rolników. Nie każdy może sobie pozwolić o wyposażenie niezbędne do instalacji paneli słonecznych. Aby pomóc rolnikom, nasze władze uruchomiły Ogólnopolski Program Agroenergia, który zapewnia wsparcie w postaci dotacji na zamontowanie nowoczesnej i przyjaznej formy wykorzystania energii słonecznej. Biorąc pod uwagę ogólne wzrosty cen, dla właścicieli ziemskich fotowoltaika jest jak najbardziej opłacalna. Trzeba też dodać, że sam program trwa od 2021 do aż 2027 roku. Z kolei na samo zawarcie umowy gospodarstwa mają czas do końca 2025 roku.

Wysokość dofinansowania zależna jest od mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych:

1. 25 000 zł dla systemów słonecznych od 30 kW do 50 kW,

2. 15 000 zł dla urządzeń o mocy 10 kW do 30 kW.

Profesjonalna instalacja paneli słonecznych w Giżycku

Również i w Twoim gospodarstwie możemy zamontować panele fotowoltaiczne. Zaprojektujemy plan instalacji słonecznej i dostarczymy cały niezbędny sprzęt. My również uwielbiamy rozwiązania, które rozwijają gospodarstwa.

Dlaczego warto montować fotowoltaikę w gospodarstwach rolnych?

Ocieplenie klimatu oraz rosnące ceny energii z sieci sprawiają, że wielu rolników coraz częściej rozważa przejście na odnawialne źródła energii i stworzenie we własnym gospodarstwie samowystarczalnej elektrowni fotowoltaicznej. Nawet mała instalacja z kilkoma panelami słonecznymi jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną, a w wielu przypadkach generować jej nadwyżkę pozwalającą na dodatkowe ogrzewanie budynków, składowanie zapasu w akumulatorach bądź przekazywanie na preferencyjnych warunkach do elektrowni w ramach umowy prosumenckiej.

Fotowoltaika jest w rolnictwie niezwykle ważna – pokazuje jak ogromnym przywiązaniem i szacunkiem obdarza się w rolnictwie środowisko naturalne i jak korzystne z perspektywy gospodarstw jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Początkowa inwestycja w panele fotowoltaiczne jest dużym wydatkiem, ale ten zwraca się z nadwyżką gdy gospodarstwo przechodzi na niemalże całkowicie bezkosztową energię elektryczną pozyskiwaną z paneli. Nie ważne, czy pozyskany prąd będzie wykorzystywany do zasilania poideł i podajników do pasz czy produkcji – oszczędności zauważalne są tu szybko, a inwestycja zwraca się z nadwyżką.

Warto zwrócić uwagę, że fotowoltaika to dla gospodarstwa również okazja całkowitego uniezależnienia się od sieci energetycznej i możliwych awarii wyłączających z działania całe gospodarstwo rolne. Energia słoneczna nie tylko na bieżąco dostarcza prądu do wszystkich maszyn i urządzeń pracujących w gospodarstwie, ale w razie potrzeby zadba także o zasilenie agregatów awaryjnych. Nawet duże awarie nie spowodują, że gospodarstwo pozostanie bez prądu. Nie trzeba też obawiać się zimy – geograficzne położenie Polski powoduje, że i w chłodniejsze miesiące roku energia elektryczna ze słońca jest produkowana, a ewentualne braki uzupełnia się nadwyżką oddaną w ciągu roku do sieci energetycznej.

Dotacje i finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla rolników
Rolnicy chcący zainwestować w instalację fotowoltaiczną mogą liczyć zarówno na dofinansowania i dotacje z państwowych programów wsparcia rolników, ale i ulgi w podatku rolnym w wysokości do 25% ulgi inwestycyjnej oraz ulgi w podatku VAT. O dotacje można starać się z PROW oraz programu „AGroenergia”. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru, w jakim działa gospodarstwo rolne i wynosi zwykle 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 60% dla młodych rolników.

Kontakt

SOLAR TECHNIK ANNA ĆWIKOWSKA

Adres

ul. Wiejska 22A, 11-500 Giżycko

Telefon

Email

kontakt@solar-technik.pl

Bądź na bieżąco z nami.