Solar Technik

Fotowoltaika


Jak działa instalacja fotowoltaiczna

Przydomowe elektrownie słoneczne składają się z dwóch podstawowych urządzeń: są to panele fotowoltaiczne oraz inwerter, określany mianem serca całej instalacji. Sposób jej funkcjonowania jest stosunkowo prosty. Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych odbywa się dzięki zjawisku fotowoltaicznemu. Polega to na tym, że najmniejsza porcja energii w postaci pojedynczego fotonu „promień słoneczny” pada na płytki krzemowe, z których zbudowany jest panel fotowoltaiczny. W ten sposób powstaje przepływ prądu elektrycznego. Dla użytkowników oznacza to tyle, że produkcja energii odbywa się w dzień a w nocy kiedy słońca zajdzie panele nie produkują energii elektrycznej i przechodzą w stan „czuwania”. W ten sposób wyprodukowaną energię, wykorzystujemy na bieżące potrzeby w domowych gospodarstwach a jedynie jej nadmiar oddajemy do Zakładu Energetycznego, gdzie jest magazynowana dla Nas. Ze względu na darmową energię elektryczną, opłaca się ją wykorzystywać go do ogrzewania wody i domu.